You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

מוזיאונים


מוזיאון יד לילד, לוחמי הגטאות

מוזיאון הנצחה לזכר הילדים שניספו בשואה
יד לילד הוא מוזיאון המנותק ממקום ומזמן. מהלך חיים ותלאות של ילד אחד. ועוד אחד. ועוד אחד. יצרנו גל-עד לבלתי אפשרי. צמתים של קולות וצורות המתחברים יחד למקום ולזמן. המקום – עדות לחורבן ולהרס, הקולות הם הילד ואשר חולף בנפשו, בראשו, בגופו.
מבנה המוזיאון משלב רצף קווי ותנועה סיבובית, כך שסוף והתחלה נוגעים זה בזה, בשלושה מפלסים. בתנועה הסיבובית, שכמו סוחפת את הילדים אל תוך מסלול החוויה, משתקפת התפיסה התיכנונית כולה- שלא לשכוח את "החיים הישנים" ולהרהר אחריהם עד יציאתנו לחיים חדשים, אל השמש והאור.

הקודם    מוזיאונים    הבא

created by tarrlink